Skip to content. | Skip to navigation

Bioenergy Promotion

in Russian in Lithuanian in Latvian in Polish in German
Sections

Bioenergy Promotion

Bioenergy Promotion projekts tiek finansēts no ES Baltijas Jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas. Projekta „Bioenergy Promotion 2” mērķis ir nostiprināt virzību uz ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un teritoriāli integrētu Baltijas Jūras reģionu, veicinot bioenerģijas ilgtspējīgu ražošanu un izmantošanu.

Lai uzzinātu vairāk par projektu aicinām apmeklēt www.lvif.gov.lv 

vai sazināties ar projektu vadītāju Selīnu Ābelnieci.